Wybierz kraj dostawy:

Karta gwarancyjna Nilfisk

Urządzenia domowe Nilfisk

Ogólnopolska gwarancja producenta 24miesiące w przypadku zakupu konsumenckiego.

Karta gwarancyjna Nilfisk

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmii za wady rzeczy sprzedanej.