Wybierz kraj dostawy:

Zwroty towaru

Bardzo cieszymy się, że jesteś naszym Klientem i wierzymy, że nasze produkty dadzą Ci długotrwałą satysfakcję z zakupu. Jeśli jednak zmienisz zdanie to masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Pouczenia o odstąpieniu od umowy
Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Prawo odstąpienia od umowy
Bieg terminu do odstąpienia od umowy w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż Dostawca.
Możesz odstąpić od umowy sprzedaży składając nam oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres:
AX Myjki Ciśnieniowe Odkurzacze  ul.Łopuszańska 26  02-220 Warszawa lub mailowo na adres:
sklep@nilfistore.com
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Jeśli zdecydujesz się odstąpić od umowy sprzedaży towaru, na Tobie spoczywa obowiązek zwrócenia do nas towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na nasz adres:
AX Myjki Ciśnieniowe Odkurzacze ul.Łopuszańska 26  02-220 Warszawa przed upływem tego terminu.
Skutki odstąpienia od umowy
Mamy obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić wszystkie dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszt dostawy towaru. Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Ciebie płatności do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli korzystający z prawa do odstąpienia wybierzesz sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów.
W wypadku odstąpienia ponosisz tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Ponosisz jedynie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłeś chyba, że wyraźnie zgodzisz się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi kosztami.

 Pliki do pobrania i wydruku:

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość- (zwrot)